• TẬP ĐOÀN LION METAL CHI NHÁNH NICKEL

    Trung tâm Niken kim loại Lion chuyên sản xuất, rèn, xử lý nhiệt và gia công thép đặc biệt, trong đó nó có quy mô đáng kể về năng lực sản xuất toàn diện.