• GRUPA METALOWA LION ODDZIAŁ NIKLU

    Lion Metal Nickel Center specjalizuje się w produkcji stali specjalnych, kuciu, obróbce cieplnej i obróbce skrawaniem, w których dysponuje znaczną skalą kompleksowych mocy produkcyjnych.